Can Quel de l'Estanc

Can Quel de l'Estanc és una obra de Celrà (Gironès) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

L'element inventariat és la finestra cantonera d'estil renaixentista, que té alguns elements ornamentals d'influència gòtica. Presenta un guardapols amb escuts cisellats als arrencaments. És datada l'any 1563 i a la cantonada presenta un cap cisellat d'expressió gòtica. El trencaaigües de l'ampit és motllurat. La pedra és polida i ben treballada. La porta de la planta baixa presenta llinda plana i pedra polida amb data de 1730.[1]