Ateneu

L'Ateneu de Celrà, edifici modernista, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), inscrita en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A Celrà hi ha tres edificis catalogats de BCIL (l'Església Parroquial de Sant Feliu, La Fàbrica Pagans i l'Ateneu). També hi ha quatre edificis catalogats com a  Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), el Castell de Palagret, el Castell de Celrà i la Torre Desvern.

Aquí es mostra la fitxa 63 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Celrà, creat per l'Ajuntament de Celrà i aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (Generalitat de Catalunya).