accions de Conservació del patrimoni

Neteja i recuperació del Castell de Palagret

 

A la tardor de l’any 1997 un grup de membres de l’entitat va portar a terme, durant diversos dissabtes al matí, la neteja d’arbres i matolls que cobrien el fossat i les ruïnes d’aquesta fortificació. Va ser el primer pas per a la seva posterior excavació arqueològica.


Neteja de rajoleries i forns de calç i posterior visita

 

El 12 de desembre del 1999 vam fer una sortida al bosc de can Taberner. Anteriorment, durant alguns dissabtes vam netejar el camí per poder fer més observables els forns de calç, la rajoleria, les basses i la font Musquera.


Neteja de les mines i posterior visita

 

El 25 de febrer del 2001 es va fer una sortida per visitar la mina Victòria Esperanza. Prèviament, els membres de la Junta havíem desbrossat el camí i l’entrada d’algunes galeries.

 

El 24 de febrer del 2002 es va fer la visita a la mina Niño Jesús, que com l’anterior va requerir un desembardissament per fer visible el carregador i l’entrada d’algunes galeries.


Neteja i visita del veïnat de Rafart

 

La visita a aquest indret, el 13 de maig del 2001, va exigir una prèvia esbrollada per poder veure el mas Rafart, la font i el celler de can Bosch.


Neteja i visita dels Sants

 

El 24 de febrer del 2002, prèvia intensa neteja, vam visitar la font del Castanyer i l’indret dels Sants, al torrent de Valltorta.