Conferències

 Visió històrica del moviment remença, abans i després de la primera reunió del sindicat remença a Celrà. 1448-1449. 

Conferenciant: M. Mercè Homs i Brugarolas 

16 d'octubre de 1998

Ibers, grecs i romans a les terres gironines 

Conferenciant:  Josep Mª Nolla 

24 d'abril de 1998

La masia catalana des del punt de vista social. II 

Conferenciant: Ramon Ripoll

27 de febrer de 1998

Els castells de l’alta Edat Mitjana. El castell de Mabarrera 

Conferenciant:  Joan Badia i Homs 

24 d'octubre de 1997

L’art romànic a les comarques de Girona. Una aproximació. 

Conferenciant: Joan Badia i Homs 

11 d'abril de 1997

LA MASIA CATALANA I

Conferenciant: Ramon Ripoll

28 de febrer de 1997

El marc geogràfic i natural del municipi de Celrà 

Conferenciant: Roser Batllori

24 de gener de 1997

El Congost de Sant Julià i Celrà. Una aproximació al poblament antic en el municipi de Celrà

Conferenciant: Josep Mª Nolla 

13 de desembre de 1996

La pagesia a Celrà 

Conferenciant: Francesc Prat Figueras 

16 de febrer de 1996

La fàbrica de Celrà: el testimoni d’una època

Conferenciants: Pere Cornellà, Narcís Bardalet, Rafael Perich, Armando Farrerós, Lluís Castelló 

25 de novembre de 1994

Les Gavarres: el patrimoni natural i cultural 

Conferenciants: Anna Palmada

17 i 24 de març de 1994