Conferències

Carboneres i carboners de les Gavarres 

Conferenciant: Xavier Cortadelles 

21 de novembre de 2003

Catalunya sota els Àustries 

Conferenciant: Àngel Bosch i Lloret 

21 de març de 2003