Conferències

Pollancres i pollancredes al Baix Ter

El 28 de novembre de 2008, conferència a càrrec de Francesc Camps.


La Catalunya jueva

el 29 de febrer de 2008 la conferència ha estat a càrrec de la directora de l'Institut d'Estudis Nahmànides i del Museu d'Història dels Jueus de Girona Sra. Silvia Planas Marcé.