EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

iMATGES DE CELRÀ D'AHIR I D'AVUI

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: "IMATGES DE CELRÀ D'AHIR I D'AVUI"

Del 5 al 9 de maig de 2005. Composta per panells on mitjançant fotografies comparatives del mateix lloc en diferents anys, per observar els canvis en la vila. 

Vídeo de l'any 2006, suport a la presentació del llibre Imatges de Celrà d'ahir i avui.