Oficis i indústries

Polígon industrial de Celrà

1974.  El ministre d'Habitatge, Luís Rodríguez de Miguel, visita el Polígon Industrial de Celrà. L'acompanya el governador civil de Girona, Victorino Anguera Sansó