Imatges comparades d'ahir i d'avui (2004)

es mostren totes les imatges de l'exposició